Contact Us


Contact Us
 
General Enquiries Telephone Email Operating Hours
Pbe Internet Banking
Customer Support
603-2170 8000 customersupport@publicbank.com.my 6am - 12 midnight daily
PB Card Services custsvc@publicbank.com.my 24 hours

 

Hubungi Kami
 
Pertanyaan Am Telefon E-mel Waktu Operasi
Sokongan Pelanggan Perbankan
Internet PBe
603-2170 8000 customersupport@publicbank.com.my 6 pagi - 12 tengah malam setiap hari
Perkhidmatan Kad PB custsvc@publicbank.com.my 24 jam